Onderwijs

Onderwijs

Met de juiste strategieën terug naar school om op een gezonde wijze de onderwijscarrière te hervatten. ECHT stelt zich ten doel om ondersteunend en complementair te zijn aan het bestaande (reguliere) onderwijs dat gegeven wordt aan hoogbegaafde leerlingen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Dit willen we doen door passende zorg en eventueel een tijdelijke vervangende onderwijssetting te bieden om leerlingen die uitgevallen zijn weer met meer vertrouwen een nieuwe start te laten maken in het onderwijs.