Programma zorg

Ondersteuning binnen ECHT

Er worden verschillende ondersteuningsmogelijkheden aangeboden binnen de onderwijs-zorgvoorziening van ECHT. Op basis van de intake wordt een keuze gemaakt of de jongere wordt geplaatst in de ECHT-groep of dat er Ambulante Begeleiding wordt opgestart. Hiernaast zijn er mogelijkheden aan ondersteuning om aanvullend te kunnen bieden wanneer nodig.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm bij psychosociale problemen waarbij gebruikt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving. Jongeren leren hier lastige situaties anders te benaderen en meer bewust te zijn van eigen denken en emoties. Ook is het kijken naar sterke kanten binnen jezelf een onderdeel van PMT.

Individuele behandeling

Het ondersteuningsaanbod binnen de groep kan soms onvoldoende zijn voor een jongere (en het gezin). Als er een afgebakende hulpvraag is waarvoor individuele orthopedagogische behandeling of gezinstherapie nodig is, kan dit worden uitgevoerd door onze orthopedagoog-generalisten (Mirjam en Nathalie). 
Gezien het feit dat ECHT een tijdelijke setting is zal altijd worden bekeken of de hulp die nodig is geboden kan worden binnen het tijdsbestek van de leerling op ECHT. Wanneer dit niet het geval lijkt, wordt verwezen naar een zorginstelling buiten ECHT.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een behandelvorm waarbij het hele systeem rondom de jongere betrokken is. Het doel is om interpersoonlijk gedrag te veranderen of hier inzicht in te krijgen.