Programma zorg

Voeg een nieuw item toe aan deze categorie

Zorg binnen ECHT

Er worden verschillende ondersteuningsmogelijkheden aangeboden binnen de onderwijsvoorziening op ECHT (ondersteuning op het gebied van leervaardigheden en executief functioneren). Daarnaast wordt er een aantal optionele interventies aangeboden. Voorbeelden van interventies zijn PMT, systeemtherapie, emotieregulatietraining en psycho-educatie.

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm bij psychosociale problemen waarbij gebruikt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving. Jongeren leren hier lastige situaties anders te benaderen en meer bewust te zijn van eigen denken en emoties. Ook is het kijken naar sterke kanten binnen jezelf een onderdeel van PMT.

Systeemtherapie is een behandelvorm waarbij het systeem rondom de jongere ook betrokken zijn. Het doel is om interpersoonlijk gedrag te veranderen of hier inzicht in te krijgen.

Psycho educatie  betreft voorlichting en inzicht in de problematiek (maar ook in de sterke kanten) van een jongere en het systeem hieromheen. Dit geldt niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor scholen en ouders. 

Emotieregulatietraining is met name bedoeld om meer inzicht te krijgen in emoties, de lichamelijke ervaringen en gedachten hierbij. Hierdoor leert een jongere zijn eigen reacties beter te begrijpen waardoor ze mogelijk minder snel overvallen zullen worden door hevige emoties en hun handelingsrepertoir hierbij uit kunnen bouwen.