Over ECHT Gooi

ECHT

Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling (ECHT) heeft als doel de kansen en begeleiding van hoogbegaafde jongeren in het voortgezet onderwijs te optimaliseren. Om dit doel te bereiken staan binnen ECHT verschillende disciplines - van belang bij de ontwikkeling van jongeren - samenwerken in onderzoek, begeleiding, training en educatie, centraal. Vanuit ruimte, contact en vertrouwen wil ECHT een jongere tot groei laten komen en weer laten functioneren in zijn of haar sociale- en onderwijssetting. ECHT is een  investering van samenwerkingsverband Qinas en is een interventie van scholen. Aanmelden kan alleen via de school van de leerling worden aangevraagd (via Qinas). Ouders kunnen niet aanmelden.

Aanmeldingen kunnen maximaal tot en met hemelvaart (de week van 15 mei) ingediend worden. Na deze week zullen aanmeldingen doorgeschoven worden naar het volgende schooljaar.

Bart Smoors

Coördinator en begeleider
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Bart Smoors. In 2002 ben ik als docent Biologie en Science gestart op de Huizermaat. Van 2008 tot 2014 heb ik naast mijn baan als docent, gewerkt op de universiteit van Amsterdam als vakdidacticus. Vanaf 2010 ben ik mij actief bezig gaan houden met het onderwerp Hoogbegaafdheid op school, toen ik startte met de ontwikkeling van TalentHZM op de Huizermaat. Talent is een onderwijsstroom voor hoogbegaafde kinderen op het VO waarin veel ruimte geboden wordt voor het persoonlijke ontwikkelingstrajecten van de leerling. In 2013 wonnen we met TalentHZM het Mensa- fonds award. Sinds 2018 ben ik betrokken bij de ontwikkeling TalentARHC op het A. Roland Holst college in Hilversum. In 2017 ben ik gevraagd door het samenwerkingsverband Qinas om te helpen bij het oplossen van lastige casuïstiek rond hoogbegaafde leerlingen in de regio. Ik begeleid scholen, leerlingen en hun gezin en geef trainingen aan docenten en zorgcoördinatoren. Ook denk ik mee bij de ontwikkeling van (nieuw) beleid. Ik heb meegewerkt aan de subsidie-aanvraag die de ontwikkeling van ECHT mogelijk heeft maakt en zet mijn expertise in voor de scholing van de medewerkers en de begeleidingskeuzes voor leerlingen. Tot slot houd ik mij achter de schermen bezig met de verdere ontwikkeling van het expertisecentrum.

Nathalie Schmidt

Coördinator en therapeut ECHT
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Nathalie Schmidt. Ik ben orthopedagoog-generalist, psychosociaal therapeut  en ’specialist in Gifted Education’ (afgeronde postdoctorale ECHA-opleiding aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen). Vanuit de specialisatie ‘Hoogbegaafdheid’ heb ik veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ik ben aangesloten bij het ECHA-netwerk (European Council High Ability), Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid en Vereniging EMDR Nederland (VEN). Ik sta ingeschreven in het BIG-register onder registratienummer 69926931931. Ik ben auteur van verschillende boeken  over hoogbegaafdheid, gedrag en onderwijs. Ik heb modules en vakken gegeven op de PABO en aan de opleidingen IB/ RT/ GL. Daarnaast ben ik bezig met een promotieonderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren bij hoogbegaafde kinderen in de puberteit bij de Universiteit Leiden (https://brainanddevelopment.nl).

Ik ben mijn loopbaan gestart in het (speciaal) onderwijs (als leerkracht, ambulant begeleider en schoolpsycholoog). Dit maakt dat ik makkelijk de koppeling naar de dagelijkse (school)praktijk kan maken. 

Binnen ECHT ben ik, samen met Bart Smoors, coördinator. Ik ben met name betrokken bij de intakeprocedure van nieuwe leerlingen, (preventie)beleid en daarnaast geef ik therapie en leerlingbegeleiding op sociaal en emotioneel gebied. 

Mirjam Zwaan

Orthopedagoog-generalist ECHT
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Mirjam Zwaan. Met veel plezier en interesse richt ik mij als orthopedagoog generalist en specialist hoogbegaafdheid (ECHA) op het vlak van opvoeding, onderwijs en gedrag. Graag blijf ik op de hoogte van nieuwe inzichten in ons vakgebied, waardoor ook mijn ontwikkeling nooit stil staat.

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte visie. Dit betekent samen met een kind, de ouders en school achterhalen wat voor hen belangrijk is en wat hun gewenste situatie is. Binnen de context van deze hulpvraag werk ik handelingsgericht. Door middel van diagnostiek, met als doel om meer inzicht te krijgen in het gedrag van een kind of door behandeling of begeleiding van een kind, ouders, leerkracht of gehele klas. Ik heb aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en speltherapie. Graag stuur ik het proces om samen in een specifieke context ontwikkelruimte te creëren voor iedereen.

Ik ben auteur van verschillende boeken  over gedrag en leren en geef regelmatig workshops. Ik heb modules en vakken gegeven op de PABO en aan de opleidingen IB/ RT/ GL. Eerder heb ik ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs als leerkracht voor kinderen met een autisme spectrum stoornis en als ambulant begeleider vanuit REC 4.

Ik ben aangesloten bij de NVO en het SKJ, het VOPN (Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland), ECHA netwerk en Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid.

Bij ECHT bied ik systeemtherapie en werk ik met de jongeren en hun gezin.Sander Meijer

Lichaamsgerichte Begeleiding ECHT
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Sander Meijer. Ik werk bij ECHT als lichaamsgericht begeleider. 

Ik probeer de leerlingen bij ECHT te helpen om ze meer inzicht te geven in hun eigen denken, voelen en handelen; meer zelfvertrouwen te geven en te leren kijken naar hun eigen binnenwereld. Ik vind het leuk om, in beweging en spel, te onderzoeken hoe de jongere in elkaar steekt en samen te ontdekken wat helpt om weer lekkerder in je vel te komen zitten.

Karen Honing

docent ECHT
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Karen Honing. Ik ben een ervaren docent voor hoogbegaafde jongeren. Mijn hart ligt bij het coachen en begeleiden van deze doelgroep en ik was daarom ook zeer enthousiast om als docent op ECHT te kunnen starten. Mijn werkzaamheden als docent op ECHT bestaan onder andere uit het bieden van een veilige haven. De basis van de groepssetting moet zijn om vertrouwen terug te krijgen na een periode van thuiszitten of een lange periode van een zeer moeizame schoolgang. Daarnaast ben ik de schakel tussen school en de jongere bij het inrichten van het onderwijsprogramma op ECHT en bij het implementeren van aanpassingen in het onderwijs wanneer nodig. Daarnaast voer ik individuele coachingsgesprekken met de jongeren en werk ik nauw samen met de andere medewerkers van ECHT om als één team rondom een jongere te kunnen staan.

Marianne van Gelder

Ambulant Begeleider ECHT
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Marianne van Gelder.

Als Bestuurskundige werkzaam bij verschillende overheden intrigreerde mij steeds weer de aantallen thuiszittende leerlingen, waarvan een groot percentage hoogbegaafd bleek te zijn. Mijn nieuwsgierigheid naar deze doelgroep was ontstaan en heeft me niet meer losgelaten. Ik ben mij onder andere gaan verdiepen in het vraagstuk rondom hoogbegaafdheid en de bestuurlijk betrokken partijen en de wenselijke begeleiding van hoogbegaafden. Hiervoor volgde ik de postdoctorale ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aansluitend heb ik als kwartiermaker voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Regionale Talentnetwerken & Toptalenten neergezet en ben ik een van de grondleggers van het expertisecentrum hoogbegaafdheid – deDNKRS, waar ik vooral als ambulant begeleider van hoogbegaafde thuiszitters werkzaam was. Verder ben ik jarenlang secretaris geweest van Vereniging ECHA Nederland – specialists in gifted education, aangesloten bij het ECHA-netwerk (European Council High Ability), Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid en auteur van een boek over hoogbegaafdheid en de invloed ervan tijdens de verschillende levensfasen.

In mijn werkzaamheden begeef ik mij regelmatig op de overlap tussen onderwijs, zorg en welzijn, omdat mijn ervaring is dat samenwerking tussen deze gebieden de mogelijkheden vergroot voor hoogbegaafde leerlingen om (weer) aan onderwijs deel te nemen.

Binnen ECHT werk ik als ambulant begeleider met hoogbegaafde leerlingen van alle leeftijden, vanuit de basis van de pedagogische driehoek (leerling – ouders – school) en altijd in gesprek met elkaar.

Anne Caroline Kotte

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Anne Caroline Kotte. In 1992 ben ik gestart in het onderwijs als wis- en natuurkunde docent en mentor. In de loop der jaren heb ik diverse taken uitgevoerd in leidinggeven aan en/ of begeleiden van mentoren en begeleiden van leerlingen. Een van de taken daarin was het vormgeven, coördineren en begeleiden van het maatwerktraject op een Daltonschool. Mijn laatste baan was het neerzetten van een begeleidingsstructuur binnen een school in Amsterdam-Noord.

Een van mijn overtuigingen is dat elke jongere zich wil ontwikkelen, wil leren. Helaas gaat dat niet bij elke jongere vanzelf. In dat geval ga ik samen met de jongere en ouders op zoek naar de wijze waarop het leerproces beter passend vormgegeven kan worden, mede vanuit de gedachte ‘het kan altijd anders’. Hierin vind ik het belangrijk dat de leerling zicht krijgt van op wie hij/ zij zelf is en grip krijgt op het eigen leerproces. In de dagelijkse praktijk komt dit tot uiting in de groepsgesprekken, energizers, lessen over zelfregulerend leren en coachgesprekken. Hierbij ga ik uit van ieders behoefte aan relatie, competentie en autonomie en werk ik oplossingsgericht. Mijn opleiding in Educational Needs en training in het spelenderwijs coachen op het gebied van executieve functies hebben mij hierin een basis gegeven.

 

Feedback van mijn leerlingen:
'De begeleiding is erg behulpzaam en er wordt goed naar je geluisterd. Er is veel persoonlijke aandacht. En de oefeningen om leergedrag te verbeteren zijn zeer interessant'.