Scholen

Scholen

Voor scholen biedt ECHT een aantal diensten waaronder een tijdelijke vervangende onderwijssetting bij hoogbegaafde leerlingen waarbij sprake is van blijvende hulpvragen na gerichte interventie.

In het stroomschema hieronder kunt u beoordelen of een leerling mogelijk plaatsbaar is binnen een onderwijsvoorziening op ECHT. Daarnaast biedt ECHT vanaf schooljaar 2021-2022 trainingen aan scholen over verschillende thema’s. Voor meer informatie : info@ECHT-gooi.nl

  • Stroomschema

    ECHT biedt een onderwijs-zorg combinatie voor hoogbegaafde kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs (of dreigen vast te lopen). Het onderwijsaanbod en de gehanteerde interventies richten zich specifiek op deze doelgroep en daarom is het van belang dat het kind echt past in de setting. Om zicht te krijgen of een intakeprocedure binnen de mogelijkheden valt, is hieronder een stroomschema te vinden.