Our Services

ECHT

Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling (ECHT) heeft als doel de kansen en begeleiding van hoogbegaafde jongeren in het voortgezet onderwijs te optimaliseren. Om dit doel te bereiken staan binnen ECHT verschillende disciplines - van belang bij de ontwikkeling van jongeren - samenwerken in onderzoek, begeleiding, training en educatie, centraal. Vanuit ruimte, contact en vertrouwen wil ECHT een jongere tot groei laten komen en weer laten functioneren in zijn of haar sociale- en onderwijssetting. ECHT is een  investering van samenwerkingsverband Qinas.

J

Scholen

  • Voor scholen biedt ECHT een aantal diensten waaronder een tijdelijke vervangende onderwijssetting bij hoogbegaafde leerlingen waarbij sprake is van blijvende hulpvragen na gerichte interventie.
    Lees meer...

Scholen

Ù

Professionals

  • Binnen ECHT ligt de nadruk op preventieve zorg om te voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen niet uitvallen of vastlopen in het onderwijsproces. Daarnaast wordt, waar nodig, curatieve zorg geboden.
    Lees meer...

Professionals

*

Opvoeders

  • Wanneer uw kind dreigt vast te lopen binnen het onderwijs is dit uiteraard ook voor u als ouders een moeilijke situatie.
    Lees meer...

Opvoeders