Our Services

ECHT

Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling (ECHT) is in het schooljaar 2020-2021 gestart met als doel de kansen en begeleiding van hoogbegaafde kinderen in primair en voortgezet onderwijs te optimaliseren. Om dit doel te bereiken staan binnen ECHT verschillende disciplines - van belang bij de ontwikkeling van kinderen - samenwerken in onderzoek, begeleiding, training en educatie, centraal. ECHT is gestart met een tweetal groepen voor hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijssysteem. Vanuit ruimte, contact en vertrouwen wil ECHT een kind tot groei laten komen en weer laten functioneren in zijn of haar sociale- en onderwijssetting. ECHT is een gemeenschappelijke investering van de samenwerkingsverbanden Unita (Primair Onderwijs) en Qinas (Voortgezet Onderwijs).

J

Scholen

  • Voor scholen biedt ECHT een aantal diensten waaronder een tijdelijke vervangende onderwijssetting bij hoogbegaafde leerlingen waarbij sprake is van blijvende hulpvragen na gerichte interventie.
    Lees meer...

Scholen

Ù

Professionals

  • Binnen ECHT ligt de nadruk op preventieve zorg om te voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen niet uitvallen of vastlopen in het onderwijsproces. Daarnaast wordt, waar nodig, curatieve zorg geboden.
    Lees meer...

Professionals

*

Opvoeders

  • Wanneer uw kind dreigt vast te lopen binnen het onderwijs is dit uiteraard ook voor u als ouders een moeilijke situatie.
    Lees meer...

Opvoeders