Zorg

Zorg binnen ECHT

Er worden verschillende ondersteuningsmogelijkheden aangeboden binnen de onderwijsvoorziening op ECHT.

Vanuit de intake of veranderingen in het proces tijdens de periode op ECHT wordt bekeken welk aanbod nodig is voor een leerling (niet iedere leerling volgt dus alle ondersteuningsmogelijkheden).