Zorg

Zorg binnen ECHT

Er worden verschillende ondersteuningsmogelijkheden aangeboden binnen de onderwijsvoorziening op ECHT (ondersteuning op het gebied van leervaardigheden en executief functioneren).