Opvoeders

Opvoeders

Wanneer uw kind dreigt vast te lopen binnen het onderwijs is dit uiteraard ook voor u als ouders een moeilijke situatie.

Soms is het lastig om als ouders in te schatten wat wijsheid is. Welke hulp is mogelijk voor uw kind zowel binnen als buiten het onderwijs? Welke wegen kun je als ouder bewandelen om de juiste hulp te vinden? De mentor/zorgcoördinator/schoolpsycholoog van uw kind kan u helpen de juiste stappen te nemen. Wanneer de school van uw kind ECHT heeft geadviseerd als passende setting, kan een kijkje op deze website een eerste oriënterende stap zijn. Wanneer u op basis van deze informatie als ouder denkt dat ECHT een mogelijke passende setting kan zijn, dan is de route voor een intakeprocedure om eerst via de zorgcoördinator een hulpvraag in te dienen bij Qinas (voortgezet onderwijs). U kunt als ouder geen aanmelding doen.