Voor wie?

Voor wie

Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkelng (ECHT) is opgericht met als doel om het bieden van kansen aan en begeleiding van hoogbegaafde jongeren in het voortgezet onderwijs te optimaliseren. Om dit doel te bereiken zullen binnen ECHT verschillende disciplines, van belang bij de ontwikkeling van kinderen, samenwerken in onderzoek, begeleiding, training en educatie. In het schooljaar 2020/2021 is  de ontwikkeling van ECHT gestart met een begeleidingsgroep voor hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijssysteem. Deze voorziening probeert vanuit ruimte, contact en vertrouwen een kind tot groei te laten komen en weer te laten functioneren in een sociale- en onderwijssetting.