Onderwijsvoorziening

onderwijs-zorgvoorziening

ECHT biedt een tijdelijke onderwijs-zorgvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het (reguliere) onderwijs.

ECHT is hiermee een interventie van school. Een leerling blijft ingeschreven op de eigen school en behoudt hiermee zijn verantwoordelijkheid over de leerling. Vanuit de pedagogische driehoek ondersteunt ECHT het proces naar ontwikkelruimte.

Leerlingen worden ondersteund in het proces om onderwijs in te zetten voor hun ontwikkeling. Vanuit ECHT wordt de leerling vanuit ruimte, contact en vertrouwen benaderd, zodat deze weer tot groei en ontwikkeling kan komen. Hoogbegaafde leerlingen denken, beleven, leren en ontwikkelen zich anders dan de gemiddelde leeftijdsgenoot. Vaak al op jonge leeftijd kunnen hierdoor stressvolle situaties ontstaan voor de jongeren en ontwikkelen zij strategieën om daarmee om te gaan. Deze oplossingsstrategieën kunnen belemmerend werken voor hun eigen ontwikkeling. Vanuit ECHT zal er worden gewerkt aan het opbouwen van vaardigheden. De leerlingen zullen inzicht krijgen in en oefenen met alternatieve (oplossings)strategieën, zodat ze vanuit eigen waarden en autonomie weer grip krijgen over het eigen functioneren.