Criteria onderwijsvoorziening

Criteria voor plaatsing

Aanmeldingen kunnen maximaal tot en met hemelvaart (de week van 15 mei) ingediend worden. Na deze week zullen aanmeldingen doorgeschoven worden naar het volgende schooljaar. 

Zie hiervoor het stroomschema hieronder voor een breder beeld. Het is van belang dat school (indien een jongere een stamschool heeft) bereid is tot regelmatig afstemmingsoverleg met de medewerkers van ECHT. Ook moet de school open staan om de nieuw verworven vaardigheden en inzichten van de leerling vorm te geven in de toekomstige schoolsituatie. 

  • Stroomschema

    ECHT biedt een onderwijs-zorg combinatie voor hoogbegaafde jongeren die vastlopen in het onderwijs (of dreigen vast te lopen). Het onderwijsaanbod en de gehanteerde interventies richten zich specifiek op deze doelgroep en daarom is het van belang dat het kind echt past in de setting. Om zicht te krijgen of een intakeprocedure binnen de mogelijkheden valt, is hieronder een stroomschema te vinden. 

    Aanmeldingen kunnen maximaal tot en met hemelvaart (de week van 15 mei) ingediend worden. Na deze week zullen aanmeldingen doorgeschoven worden naar het volgende schooljaar.