Professionals

Professionals

Binnen ECHT ligt de nadruk op preventieve zorg om te voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen niet uitvallen of vastlopen in het onderwijsproces. Daarnaast wordt, waar nodig, curatieve zorg geboden.

Hiertoe biedt ECHT ook trainingen aan voor professionals met als doelstelling de zorg voor deze doelgroep binnen de regio te versterken en te professionaliseren.Voor meer informatie : info@ECHT-gooi.nl