Programma onderwijsvoorziening

Pedagogisch en onderwijskundig handelen

Iedere jongere komt bij ECHT binnen met een andere kennisbasis en vaardigheden. Wij kijken (dynamisch) naar de brede aanleg, vaardigheden en ontwikkeling van de jongere en belemmerende en ondersteunende factoren binnen de context . Er is daarom geen standaard aanpak die wij hanteren. Schoolwerk wordt geleverd door de stamschool. Ons pedagogisch handelen is erop gericht om iedere leerling zich bewust te laten worden van de manieren waarop ze initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Psycho-educatie is daarom een belangrijk onderdeel van de periode op ECHT.

ECHT-groep

Na de intake kan gekozen worden voor plaatsing op de ECHT-groep. Een leerling komt dan maximaal 3 dagen naar de locatie van ECHT en de overige dagen gaat de leerling naar de stamschool. School blijft verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. Binnen ECHT hebben we niet voor ieder schoolvak een eigen vakdocent, maar begeleiden we het leer- en ontwikkelproces. Wanneer een leerling start binnen de ECHT-groep krijgt deze een vaste docent en een orthopedagoog-generalist toegewezen als procesbegeleider. 
Er is binnen de groep veel aandacht voor psycho-educatie en het ontwikkelen van zelfregulerende leervaardigheden. 

Ambulante Begeleiding

Wanneer na een intake wordt gekozen voor een traject van ambulante begeleiding zal vanuit ECHT worden bekeken hoe de pedagogische driehoek (school-leerling-ouders) ingezet kan worden om samen in beweging te komen. Psycho-educatie is hier een belangrijk onderdeel van.

De doelen binnen de driehoek zijn:

  • School: hoe kan ik een ondersteunende omgeving zijn voor deze ontwikkelende hoogbegaafde leerling en hun ouders?
  • Ouders: hoe werk ik samen met school richting mijn kind en hoe werk ik beter samen met school?
  • Leerling: Welke elementen uit het onderwijssysteem en maatschappij kan ik inzetten voor zelfontwikkeling?
En dit in interactie met elkaar.