Programma onderwijsvoorziening

Voeg een nieuw item toe aan deze categorie

Pedagogisch en onderwijskundig handelen

Iedere leerling komt bij ECHT binnen met een andere kennisbasis en vaardigheden. Wij kijken (dynamisch) naar de brede aanleg, vaardigheden en ontwikkeling van de leerling en belemmerende en ondersteunende factoren binnen de context van de leerling. Er is daarom geen standaard aanpak die wij hanteren. Schoolwerk wordt geleverd door de stamschool. Ons pedagogisch handelen is erop gericht om iedere leerling zich bewust te laten worden van de manieren waarop ze initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Psycho-educatie is daarom een belangrijk onderdeel van de periode op ECHT. De docent en begeleiders binnen ECHT bespreken (minimaal tweewekelijks) onderling met elkaar wat zij observeren bij de leerlingen in leerlingbesprekingen. De bedoeling hiervan is ervoor te zorgen dat alle leerlingen bij alle begeleiders ‘in beeld’ blijven en dat alle begeleiders alert zijn in die gevallen dat er specifieke zaken spelen. Onze aandacht kan dan gerichter worden ingezet waar dat nodig is.

Begeleiding

Er worden verschillende ondersteuningsmogelijkheden aangeboden binnen de onderwijsvoorziening op ECHT. Daarnaast wordt er een aantal optionele interventies aangeboden. Voorbeelden van interventies zijn PMT, systeemtherapie, emotieregulatietraining en psycho-educatie.