Programma voltijd onderwijs

Voeg een nieuw item toe aan deze categorie

Pedagogisch en onderwijskundig handelen

Iedere leerling komt bij ECHT binnen met een andere kennisbasis en vaardigheden. Wij kijken (dynamisch) naar de brede aanleg, vaardigheden en ontwikkeling van de leerling en belemmerende en ondersteunende factoren binnen de context van de leerling. Er is daarom geen standaard aanpak die wij hanteren. Binnen de voltijdsgroep op het expertisecentrum werken we met een kerndoelendekkend curriculum. Hierbij wordt gewerkt binnen de zone van naaste ontwikkeling (welke in de intakefase of in de startperiode in kaart is gebracht).  Ieder kind werkt dus op een eigen niveau en aan eigen doelen. De kinderen nemen bij binnenkomst al hun boeken en materialen van hun school van herkomst (wanneer mogelijk) mee. Binnen ECHT wordt bekeken of dit voor deze leerling werkbare materialen zijn en welke aanpassingen binnen of buiten dit gehanteerde materiaal nodig lijken. Er zal sowieso aandacht zijn voor creatief denken en hogere orde denken binnen zelf gekozen onderwerpen (autonomie in keuze van het verrijkende lesmateriaal dat wordt geboden).Tijdens alle onderdelen van een dag op ECHT werken kinderen aan hun eigen leerdoelen. Deze worden besproken met de kinderen (waar gaan je de komende tijd goed op letten? Welk gedrag hoort daar bij? Hoe kan ik als begeleider zien/merken dat jij werkt aan dit doel? Wat is er dan anders in gedrag/effect/resultaat?).De leerkrachten observeren en delen hun observaties met elkaar en met de betreffende leerlingen en hun ouders. Via leerlinggesprekken (individueel met een leerling) en evaluatiegesprekken (met de leerling, de ouders en stamschool indien van toepassing) stemmen we met elkaar af waar de leerling staat, wat er geleerd is en wat de leerling nog wil leren. Ook wordt afgestemd wat daarbij de benodigde of gewenste ondersteuning is en hoe we deze willen en kunnen vormgeven (en waar eventueel ook grenzen zitten).Ons pedagogisch handelen is erop gericht om iedere leerling zich bewust te laten worden van de manieren waarop ze initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Psycho-educatie is daarom een belangrijk onderdeel van de periode op ECHT. De leerkrachten en begeleiders binnen ECHT bespreken (minimaal tweewekelijks) onderling met elkaar wat zij observeren bij de leerlingen in leerlingbesprekingen. De bedoeling hiervan is ervoor te zorgen dat alle leerlingen bij alle begeleiders ‘in beeld’ blijven en dat alle begeleiders alert zijn in die gevallen dat er specifieke zaken spelen. Onze aandacht kan dan gerichter worden ingezet waar dat nodig is.

Begeleiding

Er worden verschillende ondersteuningsmogelijkheden aangeboden door ECHT. Een aantal van deze interventies zijn een vast onderdeel in de periode die het kind binnen ECHT doorbrengt. Daarnaast wordt er een aantal optionele interventies aangeboden. Voorbeelden van standaard interventies zijn executieve functietraining, emotieregulatietraining en psycho-educatie.