Programma deeltijd onderwijs

Voeg een nieuw item toe aan deze categorie

Programma deeltijd

Binnen de deeltijdgroep worden afspraken met de school van herkomst gemaakt over compacten van het basislesaanbod. Ook wordt van school verwacht deel te nemen aan evaluatiegesprekken en werkzame interventies wanneer mogelijk te implementeren in de klas van de leerling. Leerlingen maken op de stamschool de reguliere lesstof compact in 3 schooldagen. Binnen ECHT krijgen ze een verrijkingsaanbod. Het aanbod varieert en binnen het aanbod werken we aan individuele doelen van de leerling. De leerkrachten observeren en delen hun observaties met elkaar, met de betreffende leerlingen en hun ouders. Via leerlinggesprekken (individueel met een leerling) en evaluatiegesprekken (met de leerling, de ouders en stamschool) stemmen we met elkaar af waar de leerling staat, wat er geleerd is en wat de leerling nog wil leren. Ook wordt afgestemd wat daarbij de benodigde of gewenste ondersteuning is en hoe we deze willen en kunnen vormgeven (en waar eventueel ook grenzen zitten). Ons pedagogisch handelen is erop gericht om iedere leerling zich bewust te laten worden van de manieren waarop ze initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. De leerkrachten en begeleiders binnen ECHT bespreken wekelijks onderling met elkaar wat zij observeren bij de leerlingen in leerlingbesprekingen. De bedoeling hiervan is ervoor te zorgen dat alle leerlingen bij alle begeleiders ‘in beeld’ blijven en dat alle begeleiders alert zijn in die gevallen dat er specifieke zaken spelen. Onze aandacht kan dan gerichter worden ingezet waar dat nodig is. De begeleiding op sociaal en emotioneel gebied of op het gebied van executief functioneren binnen de deeltijdvoorziening is minder intensief dan binnen de voltijdsetting. Er worden lessen en praktische oefeningen geboden over executieve vaardigheden, emotieregulatie en psycho-educatie.