Criteria deeltijd onderwijs

Voeg een nieuw item toe aan deze categorie

Criteria voor plaatsing deeltijd

Zie hiervoor het stroomschema hieronder voor een breder beeld. Aanvullend is het nog van belang om te kijken of de wekelijkse wisseling van omgeving (twee dagen ECHT en drie dagen stamschool) niet te veel stress oplevert. Ook moet het haalbaar zijn om de reguliere lesstof te compacten tot drie dagen.Natuurlijk is het van belang dat het kind open staat voor deelname binnen ECHT. Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie ECHT.

  • Stroomschema

    ECHT biedt een onderwijs-zorg combinatie voor hoogbegaafde kinderen en jongeren die vastlopen in het onderwijs (of dreigen vast te lopen). Het onderwijsaanbod en de gehanteerde interventies richten zich specifiek op deze doelgroep en daarom is het van belang dat het kind echt past in de setting. Om zicht te krijgen of een intakeprocedure binnen de mogelijkheden valt, is hieronder een stroomschema te vinden.