Onderwijsvoorziening

onderwijsvoorziening

ECHT biedt een tijdelijke onderwijs-zorgvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het (reguliere) onderwijs.

Leerlingen kunnen hier worden voorbereid op terugkeer naar het (regulier) onderwijs. Binnen deze onderwijsvoorziening wordt de leerling vanuit ruimte, contact en vertrouwen benaderd, zodat deze weer tot groei en ontwikkeling kan komen en na verloop van tijd beter kan functioneren in een sociale- en onderwijssetting. Hoogbegaafde leerlingen denken, beleven, leren en ontwikkelen zich anders dan de gemiddelde leeftijdsgenoot. Vaak al op jonge leeftijd kunnen hierdoor stressvolle situaties ontstaan voor de kinderen en ontwikkelen zij strategieën om daarmee om te gaan. Deze oplossingsstrategieën kunnen in een later stadium van hun ontwikkeling op school onhandig zijn. Dit leidt in de ergste gevallen tot uitval of extreme vormen van onderpresteren op school. Op de onderwijsvoorziening van ECHT zal er worden gewerkt aan het opbouwen van vaardigheden, door een benadering vanuit ruimte, contact en vertrouwen. De leerlingen zullen inzicht krijgen in en oefenen met alternatieve (oplossings)strategieën, zodat de kans op een succesvolle terugkeer naar school zo groot mogelijk wordt gemaakt.